Laman

Saturday, January 25, 2014

Pasar Legi Minggu Pagi Enam April 2008

Suparmi Weeee yu Jiyem, neng ngendi wae kok wis suwe ora ketok
Parjiyem Eeeeeee Parmi tho iki, waduh soyo mundak ayu
Suparmi yu Jiyem, neng koran-koran kae wong-wong kok dho ngomong Linak Linuk ki opo tho kuwi. Terus jarene Linuk-i ono sing jenenge Usus Buntu, Kenthus, Susi, Genthoo, yo ? Nek sing jenenge Maling ono pora ?
Parjiyem Lucu tenan kowe ki nduk. Ngene-ngene, saiki kowe nganggo komputer opo ?
Suparmi Celeron yu.
Parjiyem Operating System-e ?
Suparmi 98.
Parjiyem Ooooo Microsoft Windows 98 yo. Ngene Linux iku koyo 98 kuwi. Nah Linux kuwi sak jane mung bagian inti soko Sistem Operasi, jenenge Kernel. Tanggung jawabe kernel, yo iku nangani hubungan antarane hardware lan software. Nah koyo Word, Corel, Visual Basic lan liyo liyane sing marak ake gaweyan ndak rampung kae, dilakoake neng ndhuwure kernel mau. Kuwi jenenge distribusi, istilah londone Distro. Kan ngene Yem, aku karo kowe ki nduweni kesenengan dhewe-dhewe, wong liyo yo edo meneh tho. Lha distro kuwi mau akeh jenis-e. Jeneng-jeneng sing terkenal koyo tho Ubuntu, CentOs, Suse, Gentoo, sing koyo mbok kandake mau.
Suparmi Piye karepe kuwi ? Mbok sing rodo cetho tho yu.
Parjiyem Kowe masak opo dino iki ?
Suparmi Thengkleng yu.
Parjiyem Nek aku oblok-oblok godong kates. Nha awake dhewe wae rak wis bedho tho. Lha menungso kuwi, pisan meneh yo bedo bedo. Contone nek ono uwong sing durung tau nganggo Linux, opo malah sing lagi wae kenalan karo komputer, rak dhewe-e nduwe pengare-arep nek komputer ki ora angel-angel nganggone. Lha nek sing model koyo kowe wis ahli, nganggo komputer karo masak wae kan wis iso. Nah apike Linux kuwi iso dienggo karo sing isih ajaran, lah sing wis ahli koyo kowe.
Suparmi Yu Jiyem-i, ahli piye, buktine tokak-takok wae neng sampeyan. Oooo dadi tergantung wong-e yo yu yo.
Parjiyem Lho wis mudheng tho, pinter tenan kowe cah ayu. Ngene Mi, misale kowe sekolah neng Gudang-e Pakar Komputer, alias mahasiswa komputer. Kowe rak pengin iso mudheng piye sih mlakune Sistem Operasi kuwi. Neng njerone kuwi piye nek ngonak-ngonok-ke. Lha wong sing koyo ngene iki apike iso nggawe Distro Linux dhewe. Ono proyek jenengen Linux From Scratch sing ngajari piye carane nggawe Distro Linux kuwi mau. Ono Distro Linux sing ngelayani koyo ngene iki yoan, jenegen Gentoo.
Suparmi Yu aku rak ora anggota Gudang-e Pakar Komputer, aku ki Pakare Gudang Komputer, alias mung tukang resik-resik gudang. Mosok yo nganggo sing angel-angel ?
Parjiyem Nek kanggo sing ngaku ora ahli utowo lagi anyaran, ono Distro-Distro sing wis nganggo GUI koyo 98-mu. Dadi mung kari ngeklak karo ngeklik. O iya, garis besar-e sakjane Linux iku iso digolongke nganggo Package Management sing didukung. Package Manager ki podo karo setup neng sing kanggo nginstall 98 kae lho. Sing mandegani ono loro. Package deb lan rpm. Deb iku singkatan soko Debian lan rpm iku RedHat Package Manager. Akeh-akehe Distro Linux ki melu cah loro kuwi mau. Nek Deb bolone Ubuntu, Freespire, Debian dhewe. Rpm bolone RedHat, Mandriva, Suse. Nek kowe pengin iso enak nginstal nganggoo koyo Ubuntu, Fedora, Debian lal liyo liyane, tapi ora iso kanggo nglakokake mp3, quicktime lan liyo liyane.
Suparmi Lho nggak gaul dong Yu ?
Parjiyem Lho kowe iso bahasa Indonesia tho. Ngene carane kowe donlot wae codec terus mbok install wae nek linux-mu. Contone aku nganggo mplayer kanggo mp3-ku.
Suparmi Yu ono ra Linux sing nek diinstall langsung iso nganggo mp3 ?
Parjiyem Yo ono thoooo. Contone Linspire lan Xandros, tapi kow kudu tuku.
Suparmi Nek aku ameh nganggo Linux nggo server piye yu ?
Parjiyem Yen kowe ameh nganggo Linux sing server, lha kuwi arti tampilane dadi ora patek apik, boso komputere GUI-ne dadi ora kanggo. Apik-e kowe nganggo Debian wae. Debian ki ngusahake banget neng keamanan lah nenggone sing dho nganggo Linux akeh dhew sing nganggo. Tapi kowe yo iso njajal RedHat utowo Suse yoan. Terus meneh yen Debian kuwi Distro sing iso dienggo neng kompuer liyane x86/IA32, koyo tho Intel 64 bit, AMD 64 bit lan Power PC, lagian Debian kuwi ora diduweki karo organisasi opo wae, alias ora ono sing nduweni. Dheweke uripe soko sumbangan lan uwong-uwong sing gelem ngewangi jiwo lan rogo wae.
Suparmi Lha yu, neng nggo naku ki isih akeh komputer sing nganggo memory mung 32 mega ki terus ora iso no nganggo Linux ?!
Parjiyem Ono kok Distro sing khusus kanggo komputer-komputer sing memori-ne cuwiluik, yo kuwi Damn Small Linux, liyane ono sing jenenge Puppy Linux. Malahan Damn Small Linux ki ukurane neng harddisk iku mung 50 mega.
Suparmi Mosok tho yu ?!! Waduh tambah penasaran aku, dadi pengen nyoba sing kuwi mau.
Parjiyem Lho sing luuuuuuwih cuilik maneh ono, iso dilakok-ake mung nganggo disktet, jenenge TOMSRTBT. Iso dienggo nggolek-i masalah neng komputer barang.
Suparmi Kok iso akeh tur macem-macem yo yu ?
Parjiyem Amargo Linux ki kode program-e oleh diduweni karo sopo wae. Nek sak umpomo ora ngono yo sopo sing ameh ndukung. Nek dijumblah kabeh ono atusan kok.
Suparmi Lho yu lha nek sing pothet-pothet nganggone Linux opo ?
Parjiyem Weh weh weh, lagi wae krungu wis langsung pengin dadi pothet. Biasane Slackware utowo Gentoo, sing disenengi sing dho pothet kae. Slackware kuwi formate bedo, jenenge TGZ. Akeh yoan sing seneng karo Slack ware nanging distro iki oran cocok kanggone sing lagi mulai belajar.
Suparmi Lha nek jumlah-e atusan kok yo ono sing ora kesuwur no yu ?
Parjiyem Yo mesthi tho. Sakjane sing terkenal ki durung mesthi sing apik. Tapi coba bayangno ngene RedHat lan Novell ding nduwe Suse, kuwi perusahaan sing guwedhe buwanget. Duwite wah wis sak entek-enteke ongko duwe. Nah sing koyo ngono kuwi iso terkenal amargo iso mbayar iklan, ngeneke ijazah kanggo sing wis rodo iso. Ono Disto-distro sing terkenal amargo krentege sing sosial lan digratiske kowo howo sing awake dhewe nggo ambegan, koyo tho Debian lan Ubuntu. Dadi sakjane ora ono Distro sing iso diarani paling apik. Tergantung karo pengine sing nganggo piye ?
Suparmi Wis mudheng aku saiki. Matur sembah nuwun yo yu. Bejo kemayangan pancen nduwe mbakyu pinter koyo sampeyan ki. Si Adi saiki wis kelas piro ?
Parjiyem Si adi wis kelas 3 esde nek bayu teka nol gedhe. Lha kowe kapan ? Isih karo Agung ?
Suparmi Wah it’s complicated kok yu. Agung ki wis masa lalu. Bar kuwi ono meneh kok yu.
Parjiyem Sopo jenenge ? Cah ngendi ?
Suparmi Tapi yo wis masa lalu kok yu.
Parjiyem Tapi rak isih tho ?
Suparmi Isih no yu !.
Parjiyem Isih opo tho ?
Suparmi Ha.. ha.. ha.. ha.. ha.. Wis yo yu selak dienteni iki. Suk mben disambung meneh yo. Maturnuwun tenan iki.
Parjiyem Yo podo-podo.

dipindah dari sini


No comments:

Post a Comment